About

ร้านกระจกง้วนเฮงพัฒนา (ลูกชายน่ำเฮงพัฒนา) เป็นธุรกิจที่สืบต่อกันมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก เป็นครอบครัวคนจีนที่ทำธุรกิจทางด้านกระจกและอลูมิเนียมมาโดยตลอด และมีประสบการณ์เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าเป็นเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี มีผลงานที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

0 comments:

Contact

ร้านกระจกง้วนเฮงพัฒนา ถนนริมทางรถไฟ บางซื่อ ซอย 3 บางซื่อ กทม. 10800 โทร. 087-052-3538 , 087-818-2279 Email : Sha_panida@hotmail.com ให้บริการ ติดตั้งกระจก มุ้งลวด บานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย ฝ้าฉาบเรียบ และงานอลูมีเนียมต่างๆ www.glassbangsue.com
foxyform

2 comments:

Gallery

2 comments:

คุณสมบัติเด่นของเรา


คุณสมบัติเด่นของเรา
1. รับงานทั้งงานเล็กและงานใหญ่ ทำงานละเอียด รอบคอบ
2. ทำงานตามงบประมาณที่มี แก้ไข และออกแบบให้ได้เพื่อตรงกับงบที่มีอยู่
3. ไม่เอาเปรียบลูกค้า ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง ไม่ทิ้งงาน
4. คุยง่าย ไม่จุกจิกจู้จี้
5. ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพสูง
6. ราคาต่อรองได้ ไม่แพงจนเกินไป เพราะเราไม่ได้บวกกำไรเยอะ
7. พูดจริง ทำจริง ไม่เคยที่จะไม่รักษาคำพูด
8. มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีมารยาท มีความสะอาด อ่อนน้อมถ่อมตน
9. สามารถเรียกใช้ให้เก็บงานจุกจิก และงานเล็กๆ น้อย ได้
10. ยิ้ม และไม่ปฎิเสธลูกค้า เมื่อมีปัญาเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
11. พนักงานถูกฝึกให้เป็นคนจิตใจเยือกเย็น ไม่ใจร้อน ไม่ก้าวร้าว
12. ไม่มีนิสัยที่คิดโกงเงินของผู้อื่น เชื่อถือได้

0 comments:

Map แผนที่0 comments:

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด


รายชื่อลูกค้าที่เคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. โรงเรียนราชินีบน
3. โรงเรียนสอนตัดเสื้อและออกแบบชั้นสูง(ศรีย่าน)
    โดย
Professor ปกรณ์ วุฒิยางกูร

4. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
5. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
6. โรงพยาบาลคลองตัน
7. โรงพยาบาลพญาไท
8. บริษัท กรุงเทพฯพยาธิ แล็ป จำกัด
9.โรงพิมพ์ตำรวจ
10. และลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราอีกมาก

3 comments: