รายชื่อลูกค้าที่เคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด


รายชื่อลูกค้าที่เคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. โรงเรียนราชินีบน
3. โรงเรียนสอนตัดเสื้อและออกแบบชั้นสูง(ศรีย่าน)
    โดย
Professor ปกรณ์ วุฒิยางกูร

4. บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
5. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
6. โรงพยาบาลคลองตัน
7. โรงพยาบาลพญาไท
8. บริษัท กรุงเทพฯพยาธิ แล็ป จำกัด
9.โรงพิมพ์ตำรวจ
10. และลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราอีกมาก

3 comments: